top of page

 Gotovi elementi za sobna vrata

Ravan štok i pervajz izrađen od #MDF

1.jpg

OPIS

Model: Ravan štok  i pervajz 

Materijal: MDF 40mm

Boja: po želji kupca 

Dimezija: po želji kupca

- Po želji kupca sve elemente možemo da ofarbamo u našoj komori za farbanja sa nadpritiskom.

ravan stok.jpg
poluobli štok i pervajz -ENTERIJER MASSI

Poluobli štok i pervajz izrađen od #MDF

OPIS

Model: Poluobli štok  i pervajz 

Materijal: MDF 40mm

Boja: po želji kupca 

Dimezija: po želji  kupca

- Po želji kupca sve elemente možemo da ofarbamo u našoj komori za farbanja sa nadpritiskom.

obli  stok.jpg
ravan štok i pervajz furniran-ENTERIJER

Furniran ravan štok i pervajz izrađen od #MDF

OPIS

Model: Ravan furniran štok  i pervajz 

Materijal: MDF 40mm, furnir po izboru

Boja: po želji kupca 

Dimezija: po želji  kupca

- Po želji kupca sve elemente možemo da ofarbamo u našoj komori za farbanja sa nadpritiskom.

ravan stok.jpg
obli  stok.jpg
poluobli štok i pervajz furniran-ENTERIJ

Furniran poluobli štok i pervajz izrađen od #MDF

OPIS

Model: Poluobli furniran štok  i pervajz 

Materijal: MDF 40mm, furnir po izboru

Boja: po želji kupca 

Dimezija: po želji  kupca

- Po želji kupca sve elemente možemo da ofarbamo u našoj komori za farbanja sa nadpritiskom.

sace.jpg
krilo sace.jpg

Plot za vrata - ispuna papirno saće

OPIS

Model: plot vrata

Materijal: MDF 4 ili 6mm, saće, smreka

Boja: po želji kupca 

Dimezija: po želji  kupca

- Po želji kupca sve elemente možemo da ofarbamo u našoj komori za farbanja sa nadpritiskom.

iverica.jpg
krilo iverica.jpg

Plot za vrata - ispuna extrudirana iverica

OPIS

Model: plot vrata

Materijal: MDF 4mm, ex.iverica, smreka

Boja: po želji kupca 

Dimezija: po želji  kupca

- Po želji kupca sve elemente možemo da ofarbamo u našoj komori za farbanja sa nadpritiskom.

bottom of page